2 6 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow

Välkommen till Dala Värmesystem AB

Referenser

Referenser  2015

 

Solel Smedjebacken 20050213

Årets första solelanläggning i Smedjebacken. 20150213.

 

 

2015-09-02 11.46.27 2015-06-23 10.17.17 2015-04-21 16.49.52 2015-05-19 14.04.262015-06-10 08.40.45

Några övriga blandade solelinstallationer.

 

 

2015-04-28 14.32.35 2015-05-07 15.34.22

Solvärme.

 

 

2015-08-19 12.04.44 2015-07-13 16.05.24

Värmebaronen Pellmax Cu & Viking Bio.                       Värmebaronen Vedolux 37 + 2st 1000L tankar.

 

2015-07-08 14.40.31

Värmebaronen Vedolux 37 + 4st 750L tankar.

 

 

          

Bergvärmepump Bosch 3500 LW/M                       Bergvärmepump+ konvertering till vatenburet system

Bosch Luft/Vatten 6000 AW

 

 

Referenser 2012 & 2013

För referenser 2012 & 2013 se bilder här >>

Referenser 2011

Edsbyns Hyvleri

495 kW flis/spån anläggning installerad under hösten 2011 som eldas med det spån fabriken själv producerar. Möjlighet finns även att ställa om anläggningen för fliseldning.

Arbetet har varit ett totalåtagande där vi ansvarat för allt från rivning av befintlig anläggning till installation av flispanna inkl. förråd och skorsten. Även en 500 kW oljepanna som backup inkl. skorsten.

Anläggningen har byggts med Dala Värmesystem som huvudentreprenör i samarbete med:

– Dala Eltjänst AB, elinstallation
– Lars Samuelsson, svets o mek
– Blommans Entreprenad AB, schakt och kulvertförläggning
– Borlänge Värmeservice AB, leverantör och uppstart av oljepanna
– Stjärnsunds Isolering, isolering av rör och rökrör
– Ariterm Systems AB, leverantör av flisanläggning inkl. uppstart
– Landyvent, leverantör av skorstenar

Några övriga referenser:

Borlänge Energi
Flytt av pelletspanna 700 kW från Medväga till Ornäs

Ludvika
Solvärme i kombination med luft/vatten värmepump

Borlänge, Kårby
Komplett installation ny Fiskarhedenvilla. Bosch jordvärmepump, golvvärme, braskamin, FTX-ventilation

Borlänge, Mats Knuts
Bosch bergvärme, golvvärme, förberett för frikyla

Borlänge, Skräddarbackens by
Kompletterat befintlig jordvärmepump med ackumulatortank och vattenmantlad braskamin för att slippa eltillskott vid kalla dagar.

Dala Floda
Komplett Värmebaronen vedanläggning, Vedolux 37 och 2250 liter ackumulatorvolym

Referenser 2010

Anläggning:

Familjen Börjesson, Djurmo

Utrustning

7 st. solfångare Svesol Favorit Max som laddar tankarna i 4 steg via en Solex solkretsarmatur

2 st. ackumulatortankar Dalatanken 750 liter, utan slingor

Värmepump Nibe F1145, 10 kW med två shuntgrupper

Varmvattenproduktion sker via tappvarmvattenautomat (värmeväxlare) med inbyggd varmvattencirkulation.

Anläggningen är utrustad med både värmemätare och elmätare för att noggrann uppföljning.

Kommentar

En unik anläggning där vi visar hur effektiv solvärmen kan vara. Under oktober 2010 så tog solvärmen hand om 25% av energiförbrukningen, den gav således mer energi än vad värmepumpen förbrukade.

2011-03-16 Uppdatering

1000 kWh solvärme producerat från oktober 2010 till 14 mars 2011.

Anläggningen har byggts med stöd av Svesol och i samarbete med Dala Eltjänst som gjort elinstallationen.

Fastigheten har även konverterats från direktverkande el till ett vattenburet system.

Kontakta oss om ni är intresserade av en visning av anläggningen.

Anläggning:

Brf. Promenaden, Falun

Utrustning:
Solfångare: 225 kvm solfångare Aquasol Big AR
5 st ackumulatortankar á 2000 liter från Stocksbro

Projektet har utförts med Thenanders Rör som huvudentreprenör i samarbete med:
Dala Värmesystem AB
Belo El AB
Falu Ventilation AB

Projektet har, förutom solvärme, även omfattat installation av 2 st. frånluftvärmpumpar och utbyte av frånluftfläktsystem.

För mer information och visning av anläggningen kontakta:
Jan Berg, ordf Brf Promenaden, tel. 076-803 50 02

Läs mer om projektet på Brf Promenadens hemsida >>

2011-03-16 Uppdatering
Anläggningen har nu varit i drift sen i april förra året och hittills har fjärrvärmeförbrukningen halverats och solfångarna levererat mer än beräknat.

Referenser 2009

Anläggning:

Familjen Sjönneby, Österfors
Gårdens hemsida >>

Utrustning:
Solfångare: 4 st Svesol Premium AR, infällt montage
BioSol-pannan med KMP PX21 pelletsbrännare
Hela huset konverterat från direktverkande el till vattenburet system

Leverantörer:
Svesol
Ariterm

Anläggning:

Familjen Elofsson, Laknäs

Utrustning:
Solfångare: 4 st Svesol Premium AR, infällt montage
Vedpanna Extuna V 202
Dalatanken 750 liter med solslinga dockad mot 2 befintliga 500-liters tankar

Leverantörer:
Svesol
Stocksbro
Extuna